Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1. Giriş

Firmamız yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Firmamız, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“KVKK”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının firmamız organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Firmamız, bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

2. Amaç

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Firmamız tüzel kişiliği ve hizmet merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

3. Kapsam

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgi anlamına gelir. KVKK hükümlerine göre, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sistemini kurup yöneten kişi veya kuruluş, veri sorumlusu olarak adlandırılır. Bu çerçevede, firmamız, karayolu yolcu taşımacılığı ve internet sitesi ile mobil uygulamamız dahil olmak üzere tüm platformlarımız üzerinden sunduğumuz bilet listeleme, sefer görüntüleme, bilet rezervasyonu, satış ve benzeri hizmetler için "Veri Sorumlusu" konumundadır. Firmamız, yukarıda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak aşağıda açıklanan kapsam, amaçlar ve yasal gerekçeler doğrultusunda işleyecektir. Bu Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, metnin sonunda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

4. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Firmamız, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Firmamız ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi siz müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca fiziki acentelerimiz, platformlarımız, çerezler, sosyal medya hesapları, yetkili acenteler, hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, platform üzerindeki iletişim kanalları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla; görsel, işitsel, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

Firmamıza ait sosyal medya platformları üzerinden bizlerle etkileşime geçtiğinizde, ilgili sosyal medya platformuna sağladığınız kişisel verileriniz de işlenebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının kullanımının, sağlanan içeriklerin ve özelliklerin, ilgili platformun kendi gizlilik ve kullanım politikalarına tabi olduğunu belirtmek isteriz.

Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanır. Platform üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplanabilmektedir. Çerezler, küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanı sağlaması amacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çerezleri, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanılması, bu kapsamda internet sitemizin işlevselliğinin ve performansının arttırılması, ziyaretçilerimize sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni özelliklerin getirilmesi, bu özelliklerin ziyaretçilerimizin tercihlerine göre kişiselleştirilmesi ve internet sitemiz ile ziyaretçilerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanıyoruz. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarından silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bu halde, internet sitemizin performansının etkilenebileceğini ve internet sitesindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Kişisel verileriniz; 4.maddede yer alan yöntemlerle Firmamız tarafından, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, kısmen veya tamamen otomatik yollarla, fiziki ortamda ve / veya platformlar üzerinden toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız kapsamında aşağıda yer alan temel ilkeler çerçevesinde işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde işlenmektedir:

7. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Tedbirler

Firmamız, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde ilgili mevzuatta öngörülen hukuki, idari ve teknik tedbirleri almakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan rehberlere uyum sağlamaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, risk düzeyine uygun önlemler alınmaktadır. Firmamız tarafından alınan başlıca güvenlik tedbirleri aşağıda sıralanmıştır:

8. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamındaki Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusu sıfatıyla firmamıza başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler:

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirler. Bu kapsamda, taleplerin firmamıza iletilmesi durumunda, firmamız, başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin kimliğini doğrulayarak talebi değerlendirecek ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurular, kural olarak ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

9. Değişiklikler ve Güncellemeler

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, firmamızın kişisel veri işleme faaliyetlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeler ve değişiklikler, firmamızın internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

10. İletişim

Firmamızın kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz: