KULLANIM KOŞULLARI

1. Genel Olarak

1.1. Csr Kuyumculuk Tur. San. Ltd. Şti, (“Platform Sahibi”) www.csrseyahat.com alan adlı internet sitesi ve kendisine ait mobil uygulama üzerinden, bizzat kendisi tarafından sunulan yolcu taşıma hizmeti kapsamında, sefer sıralama, otobüs bileti rezervasyonu ve satışı hizmeti vermektedir. İşbu Kullanım Koşulları dokümanında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır.

1.2. Platformlarımızı ziyaret ettiğiniz veya bilet satın almak istediğiniz zamanlarda lütfen bu sayfayı okuyunuz. Platformlarımızı ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Platform’un ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları, Platform’da yer alan diğer açıklama, politika ve kurallar ile ayrılmaz bir bütündür.

2. Tanımlar

2.1. İşbu Kullanım Koşulları, Platform’u ziyaret eden, bilet alan ve/veya üye olan herkes için geçerlidir. Kullanım Koşulları kapsamında “Kullanıcı” ifadesi ile Platform’a üye olarak (“Üye”) veya Platform’u sadece ziyaret ederek otobüs bileti alan ya da sadece Platform’u ziyaret eden (“Ziyaretçi”) tüm kişiler ifade edilmektedir.

2.2. Hizmet ifadesi, Kullanıcıların Platform üzerinden otobüs bileti satın alma işlemini ifade etmektedir.

3. Hükümler

3.1. Platform’da yer alan veya alacak olan bilgiler, formlar, her neviden içerik ve işbu Kullanım Koşulları, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

3.2. Platform’un tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafımızdan oluşturulan tüm içerik ile markalar ve logolar Platform Sahibi’ne yahut Platform Sahibi’nin yasal anlaşmalar çerçevesinde haklarını aldığı üçüncü kişilere aittir. Kullanıcılar, işbu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi ürünlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

3.3. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca tarafımıza getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alınabilir ve saklanabilir. Bu işlemler içinde, ziyaret zamanı ve süresi, izlenen sayfalar ve Platform’a gelmeden önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, Platform aktivitesini ölçmek ve Platform’u geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır. Platform, tüm Kullanıcıların erişimine açıktır.

3.4. Kullanıcılar, Platform’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Platform Sahibi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, içeriklerin ve ara yüzün Platform Sahibi’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Platform Sahibi’nin öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir. Bu noktada, Platform üzerinde yer alan ve Platform Sahibi’nin yasal anlaşmalar çerçevesinde kullandığı içerikler kapsamında üçüncü kişilerin de fikri ve/veya sınai hakları mevcut olduğundan; işbu Kullanım Koşulları’na aykırı eylemlerde, bu üçüncü kişilerin de her türlü yasal hakkı saklı tutulmaktadır.

3.5. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Platform Sahibi’nin izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırıdır. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Platform Sahibi’nin öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz

3.6. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma” eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Platform Sahibi yahut hak sahibi olan üçüncü kişiler, yasal haklarını kullanabilir.

3.7. Platform Sahibi, sağladığı hizmet konusunda herhangi bir garanti vermez. Bilgisayar programlarını (yazılım) ve veri işleme sistemlerini (donanım) tamamen kusursuz bir şekilde geliştirmek ve işletmek ve İnternet ortamı ile bağlantılı olarak oluşabilecek tüm öngörülemeyen faktörleri dışlamak mümkün olmayıp bu sebeple Platform ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. Herhangi bir seferin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, internet altyapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu veya oluşabilecek herhangi bir iletişim kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu oluşan yahut Platform’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcıların maruz kaldıkları kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı Platform Sahibi sorumlu değildir. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Platform Sahibi’nin girişini engelleme ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yaptırımı gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul ederler.

3.8. Platform Sahibi, Platform üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Platform Sahibi, anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya üçüncü tarafların sitelerine yönlendirebilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin Platform Sahibi tarafından denetlendiğini göstermez. Platform Sahibi, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Platform Sahibi sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul ederler.

3.9. Kullanıcıların Platform’da yaptıkları işlemlere ilişkin tüm sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Özellikle Kullanıcıların ortak bilgisayar kullandıkları durumlar başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, üyelik ve/veya satın alma işlemleri söz konusu bilgisayarı kullanan üçüncü kişilerce görüntülenebilir. Kullanıcıların bu duruma azami önem göstermesi gerekmektedir.

3.10. Platform’a üyelik kişisel kullanım içindir. Üyeler, hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptir. Üyeler, üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Üyeler aynı zamanda istedikleri zaman üyelik hesaplarını kapatabilirler.

3.11. Kullanım Koşulları ve Platform’da yer alan diğer metinler, Platform’un Platform Sahibi tarafından her ne nedenle olursa olsun kapatılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar. Şu kadar ki, Platform Sahibi işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları’nın herhangi bir etkisi olmayacaktır.

4. Genel Olarak

4.1. Kullanıcı, Platform’a girdiği yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Platform üzerinden satın aldığı biletler bakımından yolcu taşıma hizmetine ilişkin olarak var olan mevzuat hükümleri veya taşıyıcı firmanın uygulamadaki yolculuk kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Platform üzerinden satın aldığı biletlerde seferi engelleyebilecek; ulusal veya uluslararası herhangi bir siyasi olay, grev ve halk hareketleri, asgari yolcu sayısı, fazladan rezervasyon, hareket güzergahının aktifliğini etkileyecek düzeyde oluşacak doğal olaylar, mücbir sebepler, fevkalade haller, yer durumunun müsait olmaması ve teknik aksaklıklar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Platform Sahibi’nin sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Platform üzerinde bir satın alma işlemi gerçekleştirirken adını, telefon numarasını, T.C. kimlik numarasını ve/veya pasaport numarasını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini doğru bir şekilde girmelidir. Kullanıcı, bu bilgilerin doğru veya tam verilmemesinden kaynaklı oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Platform Sahibi’nin sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder. Platform Sahibi, Kullanıcı’yı sağlanan hizmete dair bilgilendirmek için Kullanıcı’nın satın alma sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.

4.5. Platform üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, 3D Secure sistemi üyesi olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. 3D Secure, kendi sistemi üzerinden tam doğrulama yöntemi ile işlemler yapılmasını sağladığından dolayı, bu sistemle gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğun sadece Kullanıcı üzerinde olduğunu, dolayısıyla Platform üzerinde gerçekleşen ödemeler için harcama itirazında bulunamayacağını beyan eder. Kullanıcı, 3D Secure yüzünden oluşabilecek aksaklıklardan Platform Sahibi’ni sorumlu olmadığını kabul eder.

5. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

5.1. Platform Sahibi, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

5.2. Platform Sahibi, yürürlükteki mevzuattan doğan zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda bilgi talep edilmesi hallerinde ve/veya Ziyaretçilerin güvenliklerinin korunmasına ilişkin olarak bilgi verilmesinin gerekli görüldüğü hallerde ziyaret, alışveriş ve benzeri gerekli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

6. Genel Hükümler

6.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Platform Sahibi, Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Platform Sahibi açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Platform Sahibi’nin Kullanıcıların herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, Platform Sahibi’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar ve/veya idari kararlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

6.3. Bilet almaları halinde Kullanıcılara yapılacak bildirimler, Platform’un ilgili bölümlerine girdikleri e-posta adresleri ve/veya telefon numaraları üzerinden yapılacaktır. Ziyaretçilerin ve/veya Üyelerin iletişim bilgilerini hatalı vermeleri sebebiyle kendilerine bildirim yapılamamasından Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

6.4. Kullanıcılar, Platform’a üye olurken ve/veya bilet satın alırken Platform Sahibi tarafından kendileri ile iletişime geçilmesine ilişkin ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin tercihlerini yaparlar. Üyeler, Platform’un ilgili bölümünden iletişim tercihlerini her zaman değiştirebilirler. Platform’u üye olmaksızın kullanan Ziyaretçiler de Platform Sahibi’ne her zaman iletişim tercihlerini e-posta, telefon veya benzeri yöntemlerle iletebilirler.

6.5. Taraflar, Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda Platform Sahibi’ne ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postaların muteber ve delil niteliğini haiz olduğunu kabul ederler.

6.6. Platform Sahibi’nin işbu Kullanım Koşulları’ndan ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarını hiç kullanmaması ve/veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

7. Yürürlük ve İletişim

Kullanıcılar, Platform Sahibi ile aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilirler:

Ünvan: Csr Kuyumculuk Tur. San. Ltd. Şti

Adres: Cumhuriyet Mah. Kuyumcular Cad. No:3-5-7 Reyhanlı-Hatay/TÜRKİYE

Telefon: 2124445846

E-posta: info@csrseyahat.com

Vergi Dairesi ve Numarası: Reyhanlı - 2110481817

Ticaret Sicil Numarası: 993

Mersis Numarası: 0211048181700014